Perceptual and motoric synchronisation with syllable beats

A.F.V. Katwijk, van, B.L.S. Burg, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-39
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume3
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit