Perceptual and motor skills

W.G. Koster

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  51 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-72
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 1972

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceptual and motor skills'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit