Perceptual and algorithmic evaluation of inter-song similarity in Western popular music

A. Novello

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceptual and algorithmic evaluation of inter-song similarity in Western popular music'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Computer Science

Psychology