Perception lag : the effect of changes in adaptive state by the measurement

J.A.J. Roufs, H.J. Meulenbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-56
Aantal pagina's5
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume6
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit