Percentage scaling : a new method for evaluating multiple impaired images

H. Ridder, de, M.C. Willemsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Percentage scaling : a new method for evaluating multiple impaired images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology