Perceived speed of changing color in chroma and hue directions in CIELAB

Xiangzhen Kong, Michael Murdoch (Corresponding author), Ingrid Vogels, Dragan Sekulovski, Ingrid Heynderickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
284 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceived speed of changing color in chroma and hue directions in CIELAB'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering

Computer Science