Perceived speed of changing color in chroma and hue directions in CIELAB

Xiangzhen Kong, Michael Murdoch (Corresponding author), Ingrid Vogels, Dragan Sekulovski, Ingrid Heynderickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
276 Downloads (Pure)
Filter
Bezoek externe academische instelling

Zoekresultaten