Perceived orientation of line segments : a theoretical contribution

H. Bouma, J.J. Andriessen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceived orientation of line segments : a theoretical contribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences

    Earth and Planetary Sciences