Perceived orientation of line segments : a theoretical contribution

H. Bouma, J.J. Andriessen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-85
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceived orientation of line segments : a theoretical contribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit