Perceivable artifacts in compressed video and their relation to video quality

Jun Xia, Yue Shi, C. Teunissen, I.E.J. Heynderickx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    15 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceivable artifacts in compressed video and their relation to video quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen