Peptide nanofibers for controlled growth factor release

Ayse B. Tekinay, Mustafa O. Guler, Didem Mumcuoglu, Seher Ustun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)651-654
TijdschriftTherapeutic Delivery
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit