Peptide discotics : synthesis, self-assembly and application

K.P. Hout, van den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

456 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Vekemans, Jef, Co-Promotor
  • van Genderen, Marcel H.P., Co-Promotor
Datum van toekenning26 jun. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1289-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit