PEPT and discrete particle simulation study of spout-fluid bed regimes

J.M. Link, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers, X. Fan, A. Ingram, D.J. Parker, J. Wood, J.P.K. Seville

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'PEPT and discrete particle simulation study of spout-fluid bed regimes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen