People, places, and play : a research framework for digital game experience in a socio-spatial context

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'People, places, and play : a research framework for digital game experience in a socio-spatial context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen