Pedestrian wind environment around buildings: Literature review and practical examples

B.J.E. Blocken, J.E. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

169 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pedestrian wind environment around buildings: Literature review and practical examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen