PDMS-based self-replenishing coatings

Y. Zhang, F. Karasu, C. Rocco, L.G.J. van der Ven, R.A.T.M. van Benthem, X. Allonas, C. Croutxé-Barghorn, A.C.C. Esteves, G. de With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PDMS-based self-replenishing coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering