Pd-based membranes for high temperature applications : current status

F. Gallucci, E. Fernandez Gesalaga, J.A. Medrano Jimenez, D.A. Pacheco Tanaka, M. van Sint Annaland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1025
Aantal pagina's2
TijdschriftAustin Chemical Engineering
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit