PC global seawater level rising : general effects on the world habitat, using a PC

G.G. Meulen, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Workshop SEACHANGE, 19-23 April 1993, Noordwijkerhout, The Netherlands
Pagina's25-31
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit