PBFDAF with compenstation of circular convolution artifacts

G.P.M. Egelmeers (Uitvinder), R.M.M. Derkx (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP 00202917.1
StatusGepubliceerd - 21 aug. 2000

Citeer dit