Patterns of rhetorical structure in student’s writing in different text genres: The 28th Computational Linguistics in the Netherlands conference (CLIN28)

Rianne Conijn, Simon Knight, Roberto Martinez-Maldonado, Menno Van Zaanen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit