Patterned alignment of liquid crystals by µ-rubbing

S. Varghese, S. Narayanankutty, C.W.M. Bastiaansen, G.P. Crawford, D.J. Broer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  66 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Patterned alignment of liquid crystals by µ-rubbing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Chemistry

  Physics

  Medicine and Dentistry