Pattern forming pulled fronts: Bounds and universal convergence

U. Ebert, W. Spruijt, W. Saarloos, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pattern forming pulled fronts: Bounds and universal convergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Earth and Planetary Sciences