Pattern discovery in critical alarms originating from neonates under intensive care

R. Joshi, C. van Pul, L. Atallah, L.M.G. Feijs, S. van Huffel, P. Andriessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pattern discovery in critical alarms originating from neonates under intensive care'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen