Pattern-based analysis of computer-interpretable guidelines : don't forget the context (Letter to the Editor)

M. Peleg, N.A. Mulyar, W.M.P. Aalst, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Letter to the Editor, without abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-74
TijdschriftArtificial Intelligence in Medicine
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pattern-based analysis of computer-interpretable guidelines : don't forget the context (Letter to the Editor)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit