Patient specific prediction of bone failure using microstructure-enhanced continuum finite element models

J. Hazrati Marangalou

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

594 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ito, Keita, Promotor
  • van Rietbergen, Bert, Co-Promotor
Datum van toekenning21 okt 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3464-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit