Patient-specific computational modeling of upper extremity arteriovenous fistula creation: its feasibility to support clinical decision-making

A.S. Bode, W. Huberts, E.M.H. Bosboom, W. Kroon, W.P.M. Linden, van der, R.N. Planken, F.N. Vosse, van de, J.H.M. Tordoir

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-specific computational modeling of upper extremity arteriovenous fistula creation: its feasibility to support clinical decision-making'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen