Patient-specifc initial wall stress in abdominal aortic aneurysms with a backward incremental method

S. Putter, de, B.J.B.M. Wolters, M.C.M. Rutten, M. Breeuwer, F.A. Gerritsen, F.N. Vosse, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-specifc initial wall stress in abdominal aortic aneurysms with a backward incremental method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen