Pathways for sustainability transitions in the electricity sector : multi-level analysis and empirical illustration.

G.P.J. Verbong, F.W. Geels

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  239 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathways for sustainability transitions in the electricity sector : multi-level analysis and empirical illustration.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Medicine and Dentistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology