Pathway diversity in the self-assembly of DNA-derived bioconjugates

Yuliia Vyborna, Mykhailo Vybornyi, Robert Häner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathway diversity in the self-assembly of DNA-derived bioconjugates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science