Pathway complexity in supramolecular polymerization

P.A. Korevaar, S.J. George, A.J. Markvoort, M.M.J. Smulders, P.A.J. Hilbers, A.P.H.J. Schenning, T.F.A. Greef, de, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

753 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathway complexity in supramolecular polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Chemistry

Material Science