Pathway complexity in π-conjugated materials

P.A. Korevaar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

559 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • de Greef, Tom F.A., Co-Promotor
Datum van toekenning24 jan 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3538-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit