Paths and cycles in colored graphs

H.J. Broersma, Xueliang Li, G.J. Woeginger, Shenggui Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-311
TijdschriftThe Australasian Journal of Combinatorics
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit