Path planning for a statically stable biped robot using PRM and reinforcement learning

Prasad Kulkarni, Dip Goswami, Prithwijit Guha, Ashish Dutta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Path planning for a statically stable biped robot using PRM and reinforcement learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen