Patent pools and non-assertion agreements : coordination mechanisms for multi-party IPR holders in standardization

R.N.A. Bekkers, E. Iverson, K. Blind

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

246 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patent pools and non-assertion agreements : coordination mechanisms for multi-party IPR holders in standardization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen