Passive and heterogeneous integration towards a Si-based System-in-Package concept

F. Roozeboom, A.L.A.M. Kemmeren, J.F.C. Verhoeven, F.C. Heuvel, van den, J.H. Klootwijk, H. Kretschman, T. Fric, E.C.E. Grunsven, van, S. Bardy, C. Bunel, D. Chevrie, F. LeCornec, S. Ledain, F. Murray, P. Philippe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Passive and heterogeneous integration towards a Si-based System-in-Package concept'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen