Passivated tunneling contacts for c-Si solar cells

D. Garcia - Alonso, S. Smit, S. Bordihn, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

31 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only in the section highlights - applied physics.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-10
Aantal pagina's1
TijdschriftEurophysics News
Volume44
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Passivated tunneling contacts for c-Si solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit