Parts of life: Configuring equipment to individual lifestyle

D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)908-919
TijdschriftErgonomics
Volume43
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit