Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems

J.F. Benders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2098 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Paper presented to the 8th International Meeting of the Institute of Management Sciences Brussels, August 23–26, 1961.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)238-252
TijdschriftNumerische Mathematik
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit