Partition effects in transverse electron-beam waves

P.A.H. Hart

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  129 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Groendijk, H., Promotor
  Datum van toekenning23 jun 1964
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit

  Hart, P. A. H. (1964). Partition effects in transverse electron-beam waves. Technische Hogeschool Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR114872