Particulier opdrachtgeverschap in herstructureringsgebieden

S.J.E. Maussen, M. Kastein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel er reeds ervaringen zijn opgedaan met particulier opdrachtgeverschap in binnenstedelijke gebieden (herstructureringsgebieden), wordt particulier opdrachtgeverschap tot nu toe nog voornamelijk geassocieerd met nieuw te ontwikkelen locaties (bijvoorbeeld VINEX-wijken). Maar het biedt ook kansen in de stagnerende herstructurering en kan tevens voordelig zijn voor betrokken partijen zoals gemeenten, corporaties en bewoners.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-10
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor de Volkshuisvesting
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit