Particle trapping in three-dimensional fully developed turbulence

L. Biferale, G. Boffetta, A. Celani, A. Lanotte, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Particle trapping in three-dimensional fully developed turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen