Particle simulations of RMP fields effects in the COMPASS tokamak

F. Jaulmes, S. Y.F. Cats, T. Markovic, E. Westerhof, H. J. de Blank, J. Urban

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Particle simulations of RMP fields effects in the COMPASS tokamak'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie