Participatory Design for Whom? Designing Conversational User Interfaces for Sensitive Settings and Vulnerable Populations

Maarten Houben, Nena van As, Nitin Sawhney, David Unbehaun, Minha Lee

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Zoekresultaten