Participatory Design for Whom? Designing Conversational User Interfaces for Sensitive Settings and Vulnerable Populations

Maarten Houben, Nena van As, Nitin Sawhney, David Unbehaun, Minha Lee

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Participatory Design for Whom? Designing Conversational User Interfaces for Sensitive Settings and Vulnerable Populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science