Participation as a matter of concern in participatory design

L.B. Andersen, P. Danholt, K. Halskov, N.B. Hansen, P. Lauritsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Participation as a matter of concern in participatory design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance