Participatie sleutel voor draagvlakvergroting

R.M. Mourik, C.F.J. Feenstra, R.P.J.M. Raven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  Samenvatting

  Het Deense eiland Samsoe is een sprekend succesverhaal van verduurzaming van een gemeenschap met grote betrokkenheid van de lokale bevolking. Hetze/fde geldt voor de fin an cie/e dee/name van de bewoners van het Duitse 'bio-energie' dorp liihnde in een nieuwe biomassacentrale. ECN publiceerde onlangs een onderzoek naar succesverhalen van draagvlakvergroting voor duurzame energie op eilanden en in k/eine gemeenschappen. Participatie van burgers is een noodzakelijke voorwaarde voor het creeren van draagvlak, aldus de onderzoekers.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)34-35
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMilieu
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit