Partial slip boundary conditions for collisional granular flows at flat frictional walls

L. Yang, J.T. Padding, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
278 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Partial slip boundary conditions for collisional granular flows at flat frictional walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen