Partial response techniques and robustness in data equalization

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1058 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Schalkwijk, J.P.M., Promotor
  • Wolf, J.K., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 sep 1987
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit