Partial oxidation of methane to synthesis gas over rhodium catalysts

K. Heitnes Hofstad, J.H.B.J. Hoebink, A. Holmen, G.B.M.M. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

97 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-170
TijdschriftCatalysis Today
Volume40
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit