Partial-Order Reduction for Parity Games with an Application on Parameterised Boolean Equation Systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Partial-Order Reduction for Parity Games with an Application on Parameterised Boolean Equation Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen